Laboratorul de Șosete - Termeni si Conditii 1

Comunicat Lansare Proiect SMIS 132392 

„INTRODUCEREA TEHNOLOGIEI DE TRICOTAJ CU TENSIUNE CONSTANTA PENTRU REALIZAREA DE SOSETE SUBTIRI”, SMIS 132392

Tipul materialului: Comunicat de presa
Titlul proiectului: INTRODUCEREA TEHNOLOGIEI DE TRICOTAJ CU TENSIUNE CONSTANTA PENTRU REALIZAREA DE SOSETE SUBTIRI Numele beneficiarului: ILPAN JR SRL
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este introducerea tehnologiei de tricotaj cu tensiune constanta a firului principal pentru realizarea de sosete subțiri în condiþii de eficienþa si continuitate a procesului de producþie – fara rupere de fir, precum si de calitate totala a produsului finit – fara imperfectiuni, în conditiile valorificarii superioare a resurselor materiale si umane locale, a cresterii competitivitaþii, precum si a promovarii consecvente a prioritaþilor orizontale agreate la nivelul statelor din UE, respectiv egalitatea de sanse, protecþia mediului, eficienþa energetica, societatea informaționala. Aceasta tehnologie va fi introdusa în linia de productie de sosete cu vârf închis fara cusatura, pe care societatea deja o detine în Craiova.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Achizitionarea si punerea in functiune a 5 mijloace fixe pentru dezvoltarea liniei de productie, in termen de 1 an de la semnarea contractului de finantare.
2. Elaborarea si implementarea in bune conditii a proiectului prin achizitionarea de servicii de elaborare proiect si servicii de informare si publicitate pana la finalul perioadei de implementare.
3. Crearea unui nou loc de munca in termen de 1 an de la semnarea contractului de finantare.

Valoarea totala a proiectului: 304.406,05 lei.
Valoarea finantarii nerambursabile: 204,642.72 lei, din care valoare nerambursabila din FEDR 173.946,32 lei si valoare nerambursabila din BS 30.696,40 lei.
Data începerii şi finalizării proiectului: 01.08.2019 – 28.02.2021.
Contract de finantare: 5197/ 06.04.2020
Codul MySMIS: 132392
Localizarea proiectului: Strada Henri Coanda, nr. 28A, Municipiul Craiova, Judeþul Dolj, Regiunea Sud-Vest Oltenia.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României