ANUNT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE LA AVIZUL DE MEDIU

SOCK LABORATORY INTERNATIONAL SRL

din 17/01/2024

HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA pentru SOCK LABORATORY INTERNATIONAL SRL, titular al proiectului “Construire si dotare spatii productie P si P+E partial, platforma circulatie si imprejmuire teren”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire si dotare spatii productie P si P+E partial, platforma circulatie si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in Municipiul Craiova, Calea Bucuresti, nr. 325C, judetul Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, in zilele de luni – joi, intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.